Historia władz klubu

13.06.1965 r. – 12.03.1984 r.

SP8MJ Jan Świtalski – Prezes

SP8IC Zbigniew Kaszycki – Sekretarz

SP8AJS Czesław Malinowski – Skarbnik

Władysław Wojtowicz- Gospodarz klubu

Andrzej Bekalik – QSL Manager

Komisja Rewizyjna dr. Stanisław Lewek

Marian Niemiec

Andrzej Rogowski

12.03.1984 r. – 26.11.1993 r.

SP8BOZ Marian Gawlewicz – Prezes

SP8GYR Kazimierz Kaczmaryk – Skarbnik

SP8IC Zbigniew Kaszycki – Sekretarz

Komisja Rewizyjna Marian Niemiec

Witold Gerhard

26.11.1993 r. – 17.12.1999 r

SP8UZI Janusz Kaszycki – Prezes

SP8SRS Tadeusz Zawidlak – Skarbnik

SP8BOZ Marian Gawlewicz – V-ca Prezes

SP8BPX Jan Wojtowicz – Kierownik radiostacji

SP8GYR Kazimierz Kaczmaryk – Operator radiostacji

SP8SRS Tadeusz Zawidlak – Operator radiostacji

17.12.1999 r. – 22.01.2016

SP8HDP Józef Gosztyła – Prezes

SP8SRS Tadeusz Zawidlak – Skarbnik

SP8UZI Janusz Kaszycki – V-ca Prezes

SP8BPX Jan Wojtowicz -Kierownik radiostacji do 19.05.

od 20.05.2008 r. SP8NFP Janusz Olearczyk – Kierownik radiostacji

SP8SRS Tadeusz Zawidlak – Operator radiostacji

SP8GYR Kazimierz Kaczmaryk – Operator radiostacji do 19.05.

od 20.05.2008 r.

SP8UZI Janusz Kaszycki – Operator radiostacji